Κωδικοί απόκρισης API ανάπαυσης και τύποι αιτημάτων ανάπαυσης

^