Πώς να αυτοματοποιήσετε αιτήματα API χρησιμοποιώντας το υπόλοιπο και το Jenkins

^