Το Borderlands 3 καταγράφει τις πωλήσεις για τα 2Κ και το κιβώτιο ταχυτήτων

^