Είναι Marvel εναντίον Capcom: Infinite πάρα πολύ επικεντρώθηκε σε επαγγελματίες παίκτες;

^