Τύποι σχήματος στη μοντελοποίηση αποθήκης δεδομένων - Σχήμα Star & SnowFlake

^