Η πλατεία Enix δεν έχει σχέδια για περικοπές εποχής με το Kingdom Hearts III

^