Το PlayStation Plus εκτιμά την αύξηση των τιμών σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες

^