Το GameStop πωλεί ένα πλήθος από χρησιμοποιημένες κονσόλες PS3, 360 και Wii

^