Μορφή αρχείου 7z: Πώς να ανοίξετε ένα αρχείο 7z σε Windows και Mac

^