Η MLG και η Valve θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερα για να ενδιαφέρονται οι γυναίκες για Counter-Strike

^