Το 2019, η Nintendo θα πρέπει να επιλύσει το καλύτερο στο online gaming (και επίσης να εντοπίσει τη μητέρα 3)

^