Το Spiritfarer διασχίζει πάνω από ένα εκατομμύριο μονάδες που πουλήθηκαν και αποκτά Farewell Edition

^