Το Spiritfarer έχει μια τελική ενημέρωση με ένα άλλο νησί για εξερεύνηση και άλλα δύο πνεύματα για βοήθεια

^