Η ιστορία της, ο Λόγιος δημιουργός του Λυπούμαστε ο Sam Barlow μιλάει τον Hitchcock, τον Metroid και τη μακρά διαδικασία χύτευσης του

^