Το CDPR εισέρχεται σε διαπραγματεύσεις διακανονισμού με επενδυτές σχετικά με την αγωγή του Cyberpunk 2077

^