Η πρώτη επιδρομή του Prestige του Destiny 2 εξελίσσει τα πράγματα, αλλά δεν καθορίζει θεμελιώδη ζητήματα

^