Ένας πλήρης μη λειτουργικός οδηγός δοκιμών για αρχάριους

^