Το Tekken 8 λαμβάνει επισκευή μετά από ατυχήματα τη νύχτα έναρξης της πανούκλας

^