Το Axiom Verge είναι σχετικά το ίδιο στο PC, με μία χρήσιμη αναβάθμιση

^