Η εποχή των παιχνιδιών του David Cage που ξεκινούν αποκλειστικά στο PlayStation έχει τελειώσει

^