Το Swery's The Good Life για να εγγραφεί στο Xbox Game Pass κατά την κυκλοφορία

^