Το Super Mario Maker 2 πηγαίνει μεγάλο με το online multiplayer και μια λειτουργία ιστορίας

^