Κατάργηση / διαγραφή στοιχείου από μια σειρά στην Java

^