Πού θα βρείτε το Surf TM 123 στο Pokémon Scarlet & Violet

^