Νέοι / Διαγραφή τελεστών στο C ++ με παραδείγματα

^