Η LOTRO μεγαλώνει, ανακοίνωσε η επέκταση της 'Siege of Mirkwood'

^