Το demo E3 του Cyberpunk 2077 ήταν απίστευτο και τεράστιο, εδώ είναι ό, τι μάθαμε

^