Εισαγωγή στο Sikuli GUI Automation Tool (Αυτοματοποιήστε οτιδήποτε βλέπετε στην οθόνη) - Sikuli Tutorial # 1

^