Πώς ένας εξεταστής μπορεί να σκεφτεί ως τελικό χρήστη;

^