Το High Girl Girl είναι μια επιβεβαίωση για το βαθύ χάσμα χρόνου μας

^