Καρδιά του Dimness: Ημι-ψημένος μηδενισμός στο Far Cry 2

^