Η λειτουργία Funky Kong ενεργοποιείται! Tropical Freeze οδηγώντας ψηλά στα Ηνωμένα Έθνη Charts

^