Anime Expo '08: Πίνακας Megami Tensei της Atlus

^