Το Tomb Raider: Ο θρύλος και η επέτειος μπορούν τώρα να αναπαραχθούν στο Xbox One

^