Το Stardew Valley 1.5 κινητό θα μπορούσε να κυκλοφορήσει πριν από το τέλος του 2022

^