Η επόμενη σεζόν Power Rangers προσαρμόζει μια παλιά σειρά Super Sentai

^