Το παιχνίδι με το όνομα: Ο Moyse έχει βρεθεί στο Moze στο Borderlands 3

^