Δέκα λόγοι για τους οποίους ο Saints Row 2 είναι καλύτερος από το Grand Theft Auto IV

^