Ο ατμός μας προκαλεί να ξεκαθαρίσουμε τις καθυστερήσεις μας

^