Το Conan Exiles παίρνει τους τρόπους φιδιών-διάτρησης στο Xbox One

^