Το Warframe πήρε μόνο βελτιώσεις στον έλεγχο του Nintendo Switch

^