Το νομοσχέδιο του γερουσιαστή του αντιπάλου του γερουσιαστή Hawley υιοθετεί μια προσέγγιση καμένης γης σε διεισδυτικές μικροδιαπραγματεύσεις

^