Ο κυκλικός κόμβος έχει ένα από τα πιο κουραστικά επιτεύγματα που μπορεί να φανταστεί κανείς

^