Η νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα Overwatch πολιτογράφει τους συγγραφείς, προσθέτει νέες emotes

^