Το δημοφιλές YouTuber απαγόρευσε από το League of Legends ότι ήταν τοξικό

^