Τι έχει κάνει ο Klobb, έχει να κάνει με τα μυστικά σχεδιασμού του GoldenEye 007;

^