Μόνο το 22% των καρδιακών επεμβάσεων του Donald Trump ήταν επιτυχείς

^