Η Krafton θα αποκτήσει τον προγραμματιστή της Subnautica Unknown Worlds

^