Το ιαπωνικό twitter αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την Επέκταση του Οκτώου του Splatoon 2

^