Ο Garth Brooks έχει λέξεις με φίλους σε χαμηλές θέσεις

^